Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Avizare documente

Camera de Comerţ Industrie și Agricultură Botoșani este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. h, să avizeze la cerere alte documente pentru comerţul internaţional (invoice, certificat fitosanitar, exporter registry form, letter of authorisation, declaraţie de producător, etc).

Acte necesare pentru avizarea documentelor de comerţ internaţional:

  • cerere(original);
  • împuternicire/delegaţie(original);
  • documentul pentru care se solicită avizarea în original şi copie.

Tarife avizare documente pentru comerţul internaţional

  • 365,00lei/exemplar eliberare certificat origine
  • 80 lei/ exemplar pentru vizare facturi comerciale

Legislaţie incidentă:

  • Legea 335/2007 modificată şi completată;
  • Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar;
  • Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar