Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raport de activitate 2016

 1. Participare la Ședința Comitetului Local al Parteneriatului Social Botoșani ((CLDPS) referitoare la analiza solicitărilor de școlarizare în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017 (14 ianuarie 2016)
 2. Organizarea unui seminar-dezbatere pe tema modificărilor apărute în noul Cod Fiscal, la care au participat 35 de firme din Botoșani (3 februarie 2016)
 3. Organizarea unei misiuni economice la Chișinău, Republica Moldova, cu ocazia targului național Fabricat în Moldova, la care au participat 14 oameni de afaceri din Botoșani (3 – 5 februarie 2016)
 4. Organizare curs de Arhivar (120 ore) cu începere din data de 26.02.2016 pentru o grupa de 10 persoane
 5. Organizare curs de Arhivist (140 ore) cu începere din data de 26.02.2016 pentru o grupa de 10 persoane
 6. Facilitarea contactelor de afaceri între firme din Botoșani și reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri români din republica Moldova și ai Zonei Libere Economice Otaci, pentru identificarea de oportunități și extinderea pe piața CSI (29 februarie 2016)
 7. Organizarea unui nou seminar în colaborare cu ISU Botoșani, la care au participat reprezentanții de la 33 firme (3 martie 2016)
 8. Participare la reuniunea extinsă a președinților și executivului camerelor din Regiunea NE, acțiune organizată de Camera Regională NE (30 martie 2016)
 9. Participare la ședința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneruiatului Local Botoșani, pentru dezbaterea problematicii referitoare la prioritatea strategică a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind Reglementarea și implementarea la scară națională a învățământului profesional dual (13 aprilie 2016)
 10. Adunarea generală ordinară a membrilor Camerei de Comerț și Industrie Botoșani (14 aprilie 2016)
 11. Organizarea unui seminar de informare organizat în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, având ca scop informarea agenților economici privind legislația în domeniul Securității și Sănătății Muncii, Medicina muncii, Relații de muncă, Contracte colective de muncă, Administrarea și monitorizarea relațiilor de muncă, la care au participat 20 persoane (15 aprilie 2016)
 12. Vizita unei delegații de oameni de afaceri din Republica Moldova, raionul Drochia, însoțiți de directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Botoșani, care doresc inițierea unor afaceri și colaborări în România în domeniul producției agricole și exportului de produse (15 aprilie 2016)
 13. Participare la conferința Consorțiului Regional Nord-Est ”Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional românrsc, modele și perspective europene”, organizată la Iași (20 aprilie 2016)
 14. Organizarea, în parteneriat cu Centrul EEN din cadrul CCI Bacău și Centrul EEN din cadrul Tehnopolis Iași, a unui workshop cu tema Rețeaua Enterprise Europe Network pentru IMM cu potențial de internaționalizare și capacitate de inovare. La eveniment au participat reprezentanți ai 34 de firme din Botoșani, Primarul Municipiului Botoșani și dl senator Eugen Teodorovici, fost Ministru al Ministerului Fondurilor Europene și fost Ministru de Finanțe.în Guvernul României. (22 aprilie 2016)
 15. Organizare curs de Arhivist (140 ore) cu începere din data de 19.05.2016 pentru o grupa de 10 persoane
 16. Organizare misiune economica la Odessa cu 19 oameni de afaceri (25 – 27 mai 2016)
 17. Participare la dezbaterea publică privind definitivarea opțiunilor de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a în sistemul profesional-dual organizată la Piatra Neamt (8 iunie 2016)
 18. Participare la sedinta Camerei de Comert a Regiunii N-E si preluarea presedintiei pe urmatoarea perioada de 1 an (30 septembrie 2016)
 19. Participare la Forumul trilateral România – Ucraina – Republica Moldova, organizat la Cernăuți, sub patronajul Camerei de Comerț a Ucrainei, Camerei de Comerț a Republicii Moldova și Camerei de Comerț și Industrie a României, alături de oameni de afaceri și reprezentanți ai camerelor de comerț din Regiunea Nord-Est (1 – 2 noiembrie 2016)
 20. Organizarea TOP-ului Județean al firmelor (4 noiembrie 2016)
 21. Participare la expoziția Fabricat în Moldova și la Forumul Bilateral de Afaceri România-Moldova, organizate la Iași (25 noiembrie 2016)

 

În 2016 s-au depus 2 proiecte cu finanțare europeană în cadrul Programului POCU 2014-2020

 • TU EȘTI SCHIMBAREA – Dezvoltarea sustenabilă a comunității prin măsuri integrate de sprijin”, depus în cadrul Axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Componenta 1 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate non-rrome. CCIA Botoșani este APLICANT. Proiectul are încă 6 parteneri: Primăria Municipiului Botoșani, Acquisition Career Management SRL București, Școala gimnazială Elena Rareș Botoșani, Serviciul Public Local de Asistență Socială Botoșani, Lux-Ro SRL Botoșani, Asociația Consensual Iași. Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 555 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non romă) determinată și delimitată geografic în Municipiul Botoșani, județul Botoșani. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin implementarea de măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit și în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte pentru cele 555 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non romă) delimitată geografic în Municipiul Botoșani. Prin toate aceste măsuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung și anume acela de a depăși situația de vulnerabilitate a comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la 6 luni de la încetarea sprijinului. Valoarea totala a proiectului va fi de 17.958.354,05 lei (4.024.461,39 euro), din care bugetul CCIA Botosani va fi de 5.821.365,94 lei (1.304.566,24 euro). Proiectul va avea o durată de 34 luni.
 • Let’s Start Up Afacerea Ta! depus în cadrul Axei prioritara 3, Prioritatea de investiție 8iii, apel de proiecte  POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. CCIA este Aplicant și are ca parteneri: Acquisition Career Management S.R.L București, Asociația PARTNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila București, Camera de Comert si Industrie Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară INDECO Iași, Asociația CONSENSUAL Iași. Activitatea proiectului se va derula pe parcursul a 36 de luni, urmărind 3 etape prestabilite prin ghid:

Etapa I – Formare antreprenoriala

I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului;

I.2 Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala;

I.3 Derularea programului de formare antreprenoriala;

I.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului;

I.5 Efectuarea de stagii de practica;

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE

II.1 Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri;

II.2 Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului;

II.3 Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate;

II.4 Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;

Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

Valoarea totală al proiectului va fi de 22.279.673,25 lei (4.997.123,08 euro), din care bugetul CCIA Botoșani va fi de 4.792.068,42 lei (1.074.816,29 euro).