Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raport de activitate 2015

 1. Organizarea Seminarului de conștientizare asupra efectelor pe care migrarea pentru muncă în altă țară le are în rândul copiilor și bătrânilor râmași acasă, în cadrul proiectului ”Femeile din mediul rural și orizontul pe piața muncii” (4 februarie 2015)
 2. Participare la întâlnirea de lucru organizată la Botoșani de Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova, în vederea identificării de parteneri și teme comune de finanțare în cadrul proiectelor transfrontaliere (26 februarie 2015)
 3. Misiune economică în Republica Moldova în cadrul proiectului “Supporting Centre for Cross-Border Business Environment – Training, Exhibition and Symposium”, CODE MIS-ETC 1156 la care au participat 23 persoane (2 – 3 martie 2015)
 4. Deplasare la Ialoveni, Republica Moldova, pentru a participa la deschiderea cursului Manager proiect, organizat în cadrul proiectului Supporting Center for Cross-Border Business Environment – Training, Exhibition, Symposium, MIS-ETC 1156, în care Camera de Comerț Botoșani este Partener (9 – 10 martie 2015)
 5. Organizarea conferinței de finalizare a proiectului transfrontalier Supporting Center for Cross-Border Business Environment – Training, Exhibition, Symposium, MIS-ETC 1156, implementat în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și Asociația INDECO Iași și derulat pe o perioadă de 36 luni, în care Camera de Comerț Botoșani a fost partener. (27 martie 2015)
 6. Vizita reprezentanților Parcului Industrial SC RAUT SA din Balti, Republica Moldova, si organizarea unei intalniri cu conducerea firmei SC Electro Alfa SRL, in vederea deschiderii dialogului de colaborare si extinderea exportului pe piata ex-sovietica (30 martie 2015)

Trim II 2015

 1. Participare la conferinta de închidere a proiectului Supporting Center for Cross-Border Business Environment – Training, Exhibition, Symposium, MIS-ETC 1156 organizată la Ialoveni, Republica Moldova (1 aprilie 2015)
 2. Organizarea workshop-ului „Noutăți în domeniul certificării sistemelor de management al calității, mediului și certificării produselor” în parteneriat cu societatea SRAC CERT SRL, dedicat societăților care activează în domeniul produselor de construcție, mașini industriale, ascensoare, persoanelor implicate în implementarea și funcționarea unui sistem de management al calității sau de mediu (23 aprilie 2015)
 3. Organizarea Caravanei informaționale în cadrul proiectului ”O șansă pentru succes în afaceri – SUCCES” implementat de Camera de Comerț și Industrie Neamț (24 aprilie 2014)
 4. Organizarea la Botoșani Campaniei de informare a firmelor potențial partenere de afaceri pentru producătorii agricoli, referitoare la rezultatele și posibilitățile de cooperare transfrontalieră deschise prin implementarea proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687, la care au participat reprezentanți ai firmelor, ai autorităților locale, ai mass-media locală (28 aprilie 2015)
 5. Participarea reprezentanților Camerei de Comerț și Industrie Botoșani la conferința ”Oportunități de finanțare dedicate mediului de afaceri în perioada 2014-2020” organizată la Piatra Neamț de ADR Nord-Est în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Neamț (29 aprilie 2015)
 6. Participare la sesiunea de dezbatere a Strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane Botoșani pentru perioada 2015 – 2020, organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani și Primăria Botoșani (20 mai 2015)
 7. Organizarea, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, unui curs gratuit de formare profesională pentru inițierea unei afaceri și elaborarea de planuri de afaceri în cadrul proiectului „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis” cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” (29 mai – 2 iunie 2015)
 8. Participare la acțiunile organizate cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la reînființarea Camerei de Comerț Maramureș (17-18 septembrie 2015)
 9. Organizarea la Botoșani a schimbului de experiență cu specialiști din domeniul agricol din România, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687 (22 octombrie 2015)
 10. Organizarea TOP 2014 și Balul Oamenilor de Afaceri (30 octombrie 2015)
 11. Organizarea cursului ”Consilier dezvoltare personală” la care au participat 20 de persoane, finalizat în data de 8 noiembrie 2015.
 12. Organizarea seminarului ”Protejează-ți firma protejându-ți clienții” în parteneriat cu ISU Botoșani, la care au participat 40 de firme (10 noiembrie 2015)
 13. Participarea cu specialiști din domeniul agricol din Botoșani la schimbul de experiență organizat la Odessa, Ucraina, în cadrul proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687 (18-20 noiembrie 2015)
 14. Organizarea unui seminar de informare în colaborare cu ISU Botoșani pentru firmele care activează în domeniul Industrie (confecții, țesături, marochinărie), la care au participat 20 de firme (27 noiembrie 2015)
 15. Participare la recepția oficială organizată cu ocazia Zilei Naționale a României de către Consulatul României la Cernăuți (1 decembrie 2015)

Organizarea conferinței de diseminare a rezultatelor proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687 la Iași (3 decembrie 2015)

 1. Organizarea conferinței de finalizare, pentru România, a proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687 (8 decembrie 2015)
 2. Participarea cu specialiști din domeniul agricol din Botoșani la schimbul de experiență organizat la Sîngerei, Republica Moldova, în cadrul proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687 (15 – 17 decembrie 2015)
 3. Participare la conferința de finalizare, pentru Ucraina, a proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687 (21 decembrie 2015)
 4. Participare la conferința de finalizare, pentru Republica Moldova, a proiectului ”Development of the Agriculture Sector Through Creation of an Agricultural Cross-Border Network” MIS – ETC 1687 (28 decembrie 2015)