Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vreau sa devin membru

De ce să devin membru al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

Calitatea de membru al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani vă conferă nenumărate oportunități, deoarece, pe lângă posibilitatea de a vă asocia numele cu brandul CCIA Botoșani, aveți avantajul incontestabil de a  dezvolta potențialul organizației dvs. pentru a putea face față presiunii concurențiale a ofertei naționale și internaționale.

Folosiți ajutorul echipei noastre de experți pentru a vă asigura un nou nivel de competitivitate pe piață și pentru a vă crea o poziție redutabilă.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani întreprinde acțiuni eficiente în pregătirea și informarea mediului de afaceri din Botoșani în legătură cu aria proprie de interes.
Mai jos sunt enumerate câteva dintre beneficiile de a fi membru CCIA Botoșani:

Sprijin și reprezentare

Principalele preocupări ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani se axează pe reprezentarea și apărarea intereselor comunității de afaceri și ale membrilor săi în fața celor mai importanți factori de decizie, facilitarea accesului la informații privind potențiali parteneri de afaceri / colaboratori și mediul de afaceri în care evoluează aceștia.
Statutul de membru al CCIA Botoșani constituie o garanție reală că toate interesele și nevoile dvs. vor fi cel mai bine reprezentate în fața celor mai importanți factori decizionali. Putem susține interesele de afaceri ale membrilor în fața ministerelor de resort, putem organiza întâlniri la nivel de ministru pentru discutarea problemelor cu caracter economic, financiar sau juridic cu care vă confruntați în activitatea zilnică.

Încredere și credibilitate

Calitatea de membru al CCIA Botoșani este cea mai bună carte de vizita în relația cu partenerii interni și internaționali, oferindu-le acestora un plus de încredere.

Avantaje și facilități:

Veţi deveni parte din cea mai veche și mai respectată organizație de afaceri la nivel mondial, Camera de Comerț, un brand care datează din secolul al XVII-lea.

 •  apartenenţa la Sistemul Cameral și acces la oportunități de afaceri și networking;
 • furnizarea de informații privind accesarea fondurilor europene precum și consultanță privind programe europene și surse de finanțare;
 • organizarea de prezentări pentru organizația dvs. sau a  lansării de produse / servicii la sediul CCIA Botoșani;
 • informații privind acţiuni economice (misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferinţe, târguri şi expoziţii) organizate în străinătate;
 • participarea în mod gratuit la unele acțiuni cu caracter economic, în țară și străinătate;
 • includerea coordonatelor organizației dumneavoastră în lista membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani și prezentată pe pagina de web a CCIA Botoșani;
 • prezența reclamei  firmei dumneavoastră în catalogul TOP-ul FIRMELOR, la prețuri promoționale, acesta fiind cea mai importantă și completă publicație de business din județul Botoșani;
 • obținerea unui procent de 10%, suplimentar punctajului obținut de firma dumneavoastră în clasamentul TOP-ul Firmelor, organizat la nivel național, facilitate acordată excusiv membrilor
 • listarea oportunităţilor de afaceri, propuneri de colaborare etc. prin platforma de business  – Sistemul Național de Informații de Afaceri; buletinul lunar, etc.
 • servicii gratuite concepute ca o completare a serviciilor de promovare care includ: înscrierea gratuită în baza de oportunități de afaceri a CCIA Botoșani, în catalogul membrilor dar și diseminarea ofertelor și cererilor prin canalele de comunicare proprii CCIA Botoșani și în întreg Sistemul Cameral;
 • discount-uri pentru înscrierea la cursurile de specialitate precum și la alte module de cursuri și seminarii de instruire profesională organizate de CCIA Botoșani și concepute în același timp pentru a face față presiunii concurențiale la nivel european; la închirierea sălilor de conferință din sediul CCIA Botoșani; pentru participarea la evenimentele și workshop-urile organizate de CCIA Botoșani, precum şi posibilitatea de a organiza în parteneriat cu CCIA Botoșani evenimente proprii;
 • promovarea de ştiri şi noutăţi în cadrul secţiunii special dedicate pe portalul de afaceri SNIA;
 • participarea la toate manifestările oraganizate de ROMEXPO SA (cel mai mare și important organizator de târguri din România) la tarife preferențiale (reduse cu până la 25%, funcție de manifestare), aplicabile doar membrilor camerelor de comerț.

Faimă și autoritate

Aveți posibilitatea de a vă face cunoscut mediului de afaceri prin prezența activă la forumurile economice, conferințele, seminariile, workshop-urile și dezbaterile profesionale organizate de CCIA Botoșani și de Sistemul Cameral Național.

Informare și comunicare

Cu ajutorul publicațiilor noastre tipărite sau electronice sunteți la curent cu ceea ce vă interesează: studii economice, oportunități de afaceri, analize sectoriale, legislația în vigoare, articole, studii economice, informații financiare si multe altele.

Oportunități de afaceri

Aveți posibilitatea de a accesa Sistemul National de Informaţii de Afaceri care este o platforma online ce permite obţinerea de date financiare si juridice despre firmele active înregistrate în România. Experții noști utilizează ca principal instrument o vastă bază de date și vă facilitează accesul la informații despre potențiali parteneri și mediul de afaceri în care aceștia evoluează.

Specializare

Succesul organizației pe care o conduceți depinde în mod hotărâtor de competențele și pregătirea personalului.propriu.
La CCIA Botoșani veți avea posibilitatea să beneficiați de o oferta largă de cursuri și seminarii de instruire profesională, precum asigurarea calității, comerț exterior, proprietate intelectuală, arhiva electronică de garanții reale mobiliare, legislația muncii, protecția mediului etc., concepute pentru a putea face față realității concurențiale.

Soluționarea litigiilor comerciale

 • Soluţionarea litigiilor de către Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani prezintă următoarele avantaje:
 • sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi; ele se bucură de o largă recunoaştere internaţională, România, alături de alte peste 100 state, a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York, în 1958;
 • competenţa specializată a arbitrilor – arbitrii Curţii de Arbitraj sunt specialişti cu înaltă calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale internaţionale;
 • confidenţialitate – şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj;
 • rapiditate – procedura arbitrală se desfăşoară pe parcursul a cel mult 12 luni în arbitrajul internaţional şi 6 luni în cel intern;
 • costuri reduse – taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, regresiv, pe tranşe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale; de asemenea, în arbitrajul instituţionalizat, taxa arbitrală include şi onorariile arbitrilor.

……toate aceste avantaje se pot obține de către orice firmă care dorește să devină membru CCIA Botoșani, cu condiția de a completa o cerere de înscriere, de a achita taxa de inscriere ( 100 ron) plătibilă o singură data și de a achita cotizația anuală în valoare de 800 ron, plătibilă și în tranșe trimestriale.

……deci…

Investiți 2,5 lei/zi pentru promovarea și apărarea intereselor firmei Dumneavoastră!

Va așteptăm!

CONTACT:

Responsabil pentru relația cu membri:
Dl. Bogdan Constantinescu, tel. 0742/805712

Director General:
Dna. Carmen Panțiru, tel. 0744/434 961

Președinte:
Dl. Dorin Romeo Floareș, tel. 0748/129129

 

adeziune membru

 

Descarca adeziune membru de aici.