Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Certificate de origine a marfurilor

Camera de Comerţ Industrie și Agricultură Botoșani este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g,să emită certificate de origine.

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine:

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • factură externă;
 • acreditiv şi / sau contract;
 • împuternicire / delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanţare externă, solicitantul depune un formular-cerere însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • facturile aferente;
 • contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi agenţia de finanţare);
 • împuternicire / delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Toate documentele de mai sus se depun în original sau copie conformă cu originalul (după caz).

Tarife certificate de origine

 • 365,00 lei / exemplar

Legislaţie incidentă:

 • Legea 335/2007 modificată şi completată;
 • Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar;
 • Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar;
 • Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine – Eurochambres mai 2008.