Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ai IMM și vrei să-ți dezvolți afacerea? Din 23 februarie, poţi cere o finanțare de până la un milion de euro

Întreprinderile mici și mijlocii au posibilitatea de a depune, începând cu 23 februarie 2017, proiecte de investiții în cadrul unui nou apel de proiecte din Programul Operațional Regional, respectiv operațiunea 2.2. – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Finanţările nerambursabile ce pot fi acordate sunt cuprinse între 200.000 şi un

Potrivit documentului, solicitanții pot depune proiecte atât pentru dezvoltarea afacerii existente, cât și pentru diversificarea activităților desfășurate în prezent.

Această sesiune de depunere a proiectelor se va lansa la data de 23 februarie 2017, la ora 12:00, și va fi activă timp de șase luni, până la data de 23 august 2017, la ora 12:00. Perioada de depunere a proiectelor va putea fi redusă, după primele două luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili în cadrul acestui apel de proiecte:

 • microîntreprinderile din mediul urban;
 • întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban;
 • întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural.

Solicitanții eligibili vor fi societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Ce este un IMM?

Întreprinderile sunt clasificate în întreprinderi mici, mijlocii sau mari, în funcţie de trei criterii:

 • numărul de salariați;
 • cifra de afaceri;
 • valoarea activelor totale.

Atunci când numărul mediu de salariați este mai mic de zece, dar și cifra de afaceri se situează sub pragul de două milioane de euro, societatea este considerată microîntreprindere.

Dacă societatea are peste 250 de angajați și o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, atunci ea se încadrează în categoria întreprinderilor mari, excluse de la finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte.

O întreprindere va putea depune proiect pentru dezvoltarea activității desfășurate până în prezent, dar și pentru crearea unei linii de producție (sau prestare a serviciilor) noi, pe care nu a desfășurat-o până în prezent.

Alte criterii de eligibilitate:

 • solicitantul de sprijin nerambursabil trebuie să fi desfășurat activitatea propusă în proiect pentru o perioada de cel putin un an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • nu se acceptă ca activitatea să fi fost suspendată temporar;
 • sunt acceptate doar investițiile realizate în cadrul unui singur cod CAEN;
 • la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție înscris în obiectul de activitate;
 • în cazul în care se va realiza o investiție nouă, obiectul de activitate se va înscrie la data depunerii cererii de finanțare, dar se va autoriza la data la care investiția va fi finalizată;
 • societatea trebuie să fi înregistrat profit din exploatare la nivelul ultimului bilanț anual încheiat;
 • solicitantul a avut un număr mediu de cel puțin trei salariați în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • solicitantul dispune de resursele financiare pentru a asigura implementarea optimă a proiectului, în condițiile decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției:

Ajutor de stat regional pentru investiții – componentă obligatorie:

 • construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Ajutor de minimis pentru – componentă opțională:

 • implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
 • internaţionalizare (participarea, în calitate de expozant, la târguri și expoziţii internaționale).

Este obligatorie investiția în active fixe corporale, finanțate din intermediul ajutorului regional pentru investiții.

Includerea cheltuielilor de minimis în cadrul proiectului este opțională. Dacă este cazul, aceste cheltuieli vor fi decontate până la o valoare maximă de 200.000 de euro, reprezentând cel mult 20% din valoarea eligibilă a investiției.

Ajutorul regional pentru investiții

În această categorie vor fi incluse următoarele tipuri de investiții:

 • crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție, sau prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect;
 • extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs sau serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție;
 • diversificarea producției unei unități, in produse sau servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

Decontarea investiției realizată din ajutor regional

Ajutorul financiar nerambursabil este de cel mult un milion de euro, în cazul în care societatea nu realizează investiții finanțate din ajutor de minimis.

Ajutorul de minimis

Acest tip de ajutor nerambursabil este opțional și nu poate reprezenta mai mult de 200.000 de euro, în cazul în care solicitantul include în bugetul său investiții privind implementarea unor standarde de calitate, sau participarea la târguri și expoziții internaționale.

Dacă este cazul, aceste investiții se vor deconta în procent de 90%, indiferent de dimensiunea întreprinderii solicitante, sau de regiunea în care proiectul se va implementa.

Cum are loc depunerea proiectelor?

Depunerea electronică a proiectelor se face prin intermediul platformei disponibile la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Procentul de decontare a cheltuielilor eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor deconta cheltuielile eligibile într-un procent diferențiat, astfel:

 • în cazul unei întreprinderi mici sau microîntreprinderi, se va deconta un procent de 70% din cheltuielile eligibile din planul de afaceri;
 • în cazul unei întreprinderi mijlocii, se va deconta un procent de 60% din cheltuielile eligibile ale planului de afaceri.

Proiectele ce urmează a fi implementate în Regiunea Vest au un procent de decontare mai scăzut față de restul regiunilor cu 15%, ca urmare a faptului că această regiune este mai dezvoltată decât celelalte.

Unele cheltuieli eligibile din cadrul prezentului apel de proiecte sunt considerate ajutor de minimis, prin urmare nu pot reprezenta mai mult de 200.000 de euro din valoarea proiectului.

Domeniile de activitate eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte este eligibilă activitatea economică desfășurată prin intermediul unui singur cod CAEN.

Notă 1: Doar codurile CAEN din documentul atașat acestui articol sunt eligibile pentru finanţare în cadrul POR 2.2.

Notă 2: Verifică grila de evaluare tehnică și financiară și află cum poți primi 85 de puncte în cadrul acestui apel de proiecte.

 

Grila de evaluare tehnica si financiara (0,47 MB)Lista domeniilor eligibile in cadrul POR 2.2. (0,21 MB)