Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNŢ privind procedura de achiziţie publică "achiziţie directă"

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Botosani, cu sediul în municipiul Botosani, str. Dragos Voda, a demarat proiectul cu “Development of the agriculture sector through creation of an Agricultural Cross-Border Network ”, COD MIS – ETC 1687, finanţat din Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, , si din fonduri proprii.

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Botosani în calitate de Partener în cadrul proiectului, lansează invitaţia de participare la procedura de achiziţie publică „achiziţie directă” prin procedura de cercetare a pieţei şi solicitare oferte pentru atribuirea contractului de servicii “Servicii organizare evenimente informare / promovare impartite in 3 loturi conform caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile Contractului de grant si in conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziţie publică prevăzute in ANEXA IV la contractul de grant – Proceduri pentru achiziţiile efectuate de către Beneficiarii de finanţare nerambursabilă în contextul acţiunilor externe ale Comunităţii Europene.

Documentaţia de atribuire (Caietul de sarcini si Formularele) se poate solicita de la sediul Camerei de Comert, Industie si Agricultura Botosani.
Valoarea estimată totala este 8.000 Euro cu TVA
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este criteriul economic „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” (oferta care prezintă cel mai bun raport calitate–preţ), factori de punctare, pondere alocata si modalitati de calcul conform Caietului de sarcini.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.01.2014, ora 12:00.
Ofertele vor fi depuse la adresa de mai jos:
CAMERA DE COMERT , INDUSTRIE SI AGRICULTURA BOTOSANI cu adresa Str. Dragos Voda, nr. 13, judetul Botosani, Romania, Telefon: 0231/513630, Fax: 0231/517532 .
Modalitate de depunere a ofertelor: în original – la Secretariatul instituţiei.

Descarca