Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Invitatie seminar informare

Vă invitam să participați vineri, 27 noiembrie 2020, la sediul CCIA Botoșani din str. Dragoș Vodă nr. 13, începând cu ora 12:00, la Seminarul de informare organizat în cadrul proiectului ”Instruit pentru performanță!”Consiliere și sprijin acordat întreprinderilor pentru dezvoltarea de programe de FPC în unități, cod MySmis 128130, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Proiectul este implementat de Camera de Comerț și Industrie Botoșani în parteneriat cu Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO și Asociația CONSENSUAL.

Seminarului va avea ca teme de discuție:

                Prezentarea calendarului și a rezultatelor estimate ale activității – Consiliere și sprijin acordat întreprinderilor pentru dezvoltarea de programe de FPC în unități

                Prezentarea condițiilor de înscriere a IMM-urilor

                Prezentarea sectoarelor SNC și a domeniilor SNCDI

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților activi în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul din aceste sectoare economice sau la unul din domeniile de specializare inteligentă

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.831.938,74 lei, din care 2.4407.147,97 lei este valoarea finanțării Uniunii Europene și 424.790,77 lei este valoarea finanțării Guvernului României. Scopul activității este sprijinireaa 36 IMM-uri care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial  competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează  să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare lalocul de muncă.      

Informații suplimentare:

Camera de Comerț și Industrie Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 13,

cciabt.ro; FB: Instruit pentru performanța! (https://www.facebook.com/Instruit-pentru-Performanta/)

tel 0744668808 – Ciobanu Noemy, consilier IMM-uri. Vă rugăm să confirmați participarea la tel 0331711039, 0749530478, 0744668808 sau pe e-mail la adresa secretariat@cciabt.ro.