Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Noi entităţi, obligate să furnizeze cetăţenilor informaţii de interes public

Operatorii care asigură servicii
de utilitate publică, dar şi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale (ONG) care primesc finanţare de la buget se regăsesc de-acum pe lista instituţiilor şi entităţilor obligate să se supună normelor de transparenţă şi să răspundă solicitărilor venite de la cetăţeni sau mass-media, potrivit unui act normativ intrat în vigoare.
Informaţiile pe care le poţi obţine ca cetăţean
Aşa cum am spus anterior, Legea nr. 544/2001 dă posibilitatea oricărei persoane de a solicita și de a obține informații de interes public, definite ca orice informații care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor.
„Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop”, stabileşte art. 3 al actului normativ citat.
De altfel, accesul liber şi neîngrădit al unei persoane la informaţiile de interes public este unul dintre principiile fundamentale ale relaţiei dintre persoanele fizice şi autorităţile publice, în conformitate cu prevederile din Constituţie.
Concret, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
programele şi strategiile proprii;
lista cuprinzând documentele de interes public;
lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii;
modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
Totodată, instițutiile au obligația de a redacta anual un buletin informativ care va cuprinde aceste informații, iar un raport periodic de activitate va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.