Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență.

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) — eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa ANEXA 1, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării
de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) — eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în ANEXA 2 , din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie—februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență. Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei
http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Pentru obţinerea certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care
reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele  indicate și documente privind autorizarea activității.

Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificate de situație de urgență  doar pe perioada existenței stării de urgență în România. Acestea sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma
http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea certificatelor de situație de urgență cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

Oridinul MEEMA 791.2020 mai poate fi descărcat de aici.

Sursa: