Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Slide

„Învață de la Antreprenori” un proiect educativ demarat de Camera de Comerţ şi Industre Botoşani

Camera de Comerț și Industrie Botoșani demarează un nou proiect denumit „Învață de la Antreprenori”, în baza unui protocol de colaborare semnat între Camera de Comerț și Industrie a României și Ministerul Educației.
În urma acestui protocol național, va fi încheiat un acord similar între Camera de Comerț și Industrie Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, care va facilita implementarea proiectului la nivel județean.
Proiectul „Învață de la Antreprenori” va aduce antreprenori de succes din diverse domenii de activitate în toate liceele din județul Botoșani, unde vor susține ore deschise, împărtășind elevilor experiențele și cunoștințele lor practice.
Scopul acestui proiect este de a inspira și educa tinerii, oferindu-le o perspectivă reală asupra mediului de afaceri și a antreprenoriatului, și de a încuraja dezvoltarea abilităților antreprenoriale încă din timpul studiilor.
Proiectul va fi implementat începând cu anul școlar viitor și se va desfășura pe o perioadă de cel puţin doi ani de zile.
În primul an se vor viza toate liceele din judeţ, iar începând cu al doilea an școlar, proiectul va fi extins și la nivel de gimnaziu, pentru a ajunge la un număr cât mai mare de elevi.
În prezent, Camera de Comerț și Industrie Botoșani înregistrează participarea antreprenorilor la aceste acțiuni. Cei interesați să contribuie la formarea noii generații de lideri și antreprenori sunt invitați să se înscrie și să își ofere expertiza în cadrul acestor ore deschise.

CCI Botoşani, în parteneriat cu AJOFM Botoşani a organizat evenimentul “Sprijin pentru Întreprinderile Sociale acordat de mediul de afaceri din județul Botoșani”,

În data de 24.05.2024, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani a organizat evenimentul cu tema “Sprijin pentru Întreprinderile Sociale acordat de mediul de afaceri din județul Botoșani”,
❗La această întâlnire au participat reprezentanți ai :
✅ organizațiilor care au obținut atestat acordat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani ca Intreprindere Socială sau Intreprindere Socială de Inserție;
✅organizațiilor care au implementat proiecte cu finanțare europeană în domeniul economiei sociale;
✅mediului de afaceri de pe raza judeţului Botoşani .
Evenimentul a avut ca scop :
🔵evidențierea rolului Întreprinderilor Sociale și a Întreprinderilor Sociale de Inserție ca factori primordiali ai economiei sociale;
🔵 identificarea de soluții din partea mediului de afaceri pentru dezvoltarea structurilor de economie socială de pe raza județului Botoșani prin sprijin acordat acestora;
🔵 identificarea eventualelor bariere în dezvoltarea sectorului de economie socială precum și propuneri pentru înlăturarea acestora, propuneri care vor fi transmise spre analiza decidenților;
👉Întreprinderile sociale şi Întreprinderile sociale de inserţie, beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Agenția Judeteană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, prin intermediul compartimentului de economie socială şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani alături de organizatorii Târgului Regional de Zootehnie, Utilaje Agricole și Produse Tradiționale Botoșani

Camera de Comerț și Industrie Botoșani anunță succesul celei de-a XVI-a ediții a Târgului Regional de Zootehnie, Utilaje Agricole și Produse Tradiționale Botoșani! 🌾🐄🚜

În perioada 11-12 mai 2024, împreună cu Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Popăuți, Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis, Asociația Crescătorilor de Taurine și Primăria Răchiți, am organizat unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului pentru comunitatea agricolă și nu numai.

🎉 Peste 15,000 de persoane au participat la târg, bucurându-se de o gamă variată de atracții și activități. Printre principalele momente de atracție au fost:

 • Prezentarea și parada de animale – canină, cabalină și ovină, care au impresionat publicul.
 • Noutățile în materie de utilaje agricole, prezentate de cei mai importanți producători și distribuitori din domeniu.
 • Produse tradiționale locale care au încântat gusturile vizitatorilor.

🎵 Atmosfera a fost animată de mai multe ansambluri și formații de muzică populară, care au adus voia bună și tradiția românească mai aproape de inimile tuturor participanților.

Mulțumim tuturor partenerilor, participanților și vizitatorilor care au contribuit la reușita acestui eveniment! 🙏 Vă așteptăm cu drag și la următoarele ediții pentru a celebra împreună tradiția, inovația și comunitatea noastră!

 

Schema de ajutor de stat pentru domeniul construcţiilor lansata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Tursimului

Din 15 februarie se pot depune cereri de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat CONSTRUCTPLUS  Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) informează că timp de 30 de zile, începând cu data de 15 februarie 2024, se pot depune cereri de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului multianual naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de
produse şi materiale de construcţii.
Conform sursei citate, programul menționat este gestionat de MEAT și are un buget total alocat de 596 milioane euro (echivalent în lei), defalcat astfel:
1. credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2023 – 2026;
2. credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2029.
Pentru anul acesta, suma alocată este de 149 milioane euro (echivalent în lei). Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative solicitate se transmit la Registratura Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București), menționându-se pe plic: Direcția Politici Industriale și Finanțări pentru Industrie – O.U.G. nr. 68/2023. Ghidul programului poate fi consultat aici .

Pentru a veni în sprijinul celor interesați, MEAT pune la dispoziţie adresa electronica ajutordestat@economie.gov.ro, prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, până la data de 5 martie 2024.

 

 

Festivitatea de premiere a firmelor intrate în Top-ul Judeţean al Firmelor Botoşani

În data de 4 noiembrie 2022 a avut loc festivitatea de premiere a firmelor intrate în TOP-ul Județean al
Firmelor Botoșani.
Mulțumim tuturor Partenerilor și Sponsorilor care au sprijinit organizarea acestui eveniment
Partener Principal – HIDROPLASTO SRL
Parteneri Oficiali – FORMENS SRL, GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA SRL, LACTO
SOLOMONESCU SRL, MULTIAGRA SRL, PRODALCOM SA, TELEVIZIUNEA LOCALA TELE M
SRL, VATRA DOMNEASCA SI COFETARIA POEM
Sponsori Oficiali – BANCA TRANSILVANIA, CEREAL LANDMAR SRL, ELECTRO ALFA
INTERNATIONAL SRL, ELSACO SOLUTIONS SRL,
Sponsori – ELSACO ELECTRONIC SRL, SERCONF SA, SIMETRIX BUSINESS SOFTAWARE SRL
Partener Media – BotosaniAzi.ro

Catalogul Topul Judeţean al Firmelor -ediţia 29

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani publică, ca în fiecare an, Topul Judeţean al Firmelor.

Lucrarea este realizată conform legislaţiei în vigoare şi în baza datelor financiare ale operatorilor economici aferente anului 2021.

Documentul poate fi descărcat de aici.

ANUNȚ RECRUTARE și SELECȚIE GRUP ȚINTĂ. PROIECT “Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, COD SMIS 140552

Regiunea de implementare: NORD-EST        

Judetele: BACĂU, BOTOȘANI, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA, VASLUI                                                                          

Durata proiectului: 24 luni

Perioada: 22.12.2021 – 21.12.2023

Proiectul este co-finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și Competențe, Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Parteneriatul proiectului:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui (Beneficiar)

G.S. TRAINING SERV SRL (Partener 1)

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani (Partener 2)

Obiectivul general al proiectului  îl reprezintă consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii Nord-Est.

În cadrul proiectului, grupul țintă va participa GRATUIT la:

 • Cursul de formare profesională în domeniul Competențe antreprenoriale – 40 de ore, finalizat cu certificat ANC și subventionat cu 200 lei/ cursant;
 • Concursul de planuri de afaceri în cadrul căruia vor fi selectate 13 idei de afaceri pentru a fi finanțate cu 000 euro fiecare și care se vor implementa în regiunea Nord-Est.

Grupul țintă eligibil al proiectului va fi format din 341 studenți/cursanți cu domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui):

 • Studenți (ISCED 5-6) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență
 • Studenți (ISCED 7) – studii de master
 • Studenți (ISCED 8) – studii de doctorat
 • Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați într-un colegiu organizat la nivelul unei instituții de învățământ superior) – înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii postliceale.

Pentru selecția în grupul țintă sunt necesare următoarele DOCUMENTE:

 • Formular de înregistrare individuală
 • Declarație privind apartenența la grupul țintă, evitarea incompatibilității și a confictului de interese
 • Declarație de angajament
 • Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări
 • Carte de identitate (în copie), care atestă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui)
 • Certificat de naștere (în copie)
 • Certificat de căsătorie – daca este cazul de schimbare a numelui (în copie)
 • Ultima diplomă de studii absolvite (în copie) – minim diploma de Bacalaureat
 • Adeverința de student pentru demonstrarea încadrarii în grupul-țintă eligibil al proiectului (copie sau original).

Formularul de înregistrare individuală împreună cu declarațiile aferente pot fi descărcate de pe site-ul proiectului.

CONTACT:

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

Telefon: 0331711039, 0749530478

E-mail: secretariat@cciabt.ro

Site: www.antreprenoriatstudenti-ne.ro

Facebook:Antreprenoriat Studenti-NE

Lansare Proiect POCU  „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, ID 140552

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI (Beneficiar) în parteneriat cu SC GS TRAINING SERV SRL (Partener 1) și CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ BOTOȘANI (Partener 2) anunță începerea proiectului „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, Cod SMIS 140552, având ca obiectiv general consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățămînt superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii Nord-Est.

Proiectul „Antreprenoriatul – oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, Cod SMIS 140552 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul se implementeaza pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 22 decembrie 2021–21 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activități de formare antreprenoriala, selecție de planuri de afaceri, organizare și derulare de activități de tip întreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizarii procesului de selecție a planurilor de afaceri, înființarea unui numar de 13 întreprinderi în regiunea Nord-Est, care vor fi finanțate cu câte 100.000 euro, monitorizarea implementării planurilor de afaceri și asigurarea sustenabilității întreprinderilor nou-create și finanțate în cadrul proiectului.

Valoarea proiectului:

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului – 9.680.679,06 lei
 • Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin POCU – 9.589.814,92 lei, din care valoare din FSE – 8.151.342,68 lei și valoare din bugetul naţional – 1.438.472,24 lei.

Grupul țintă:

Grupul țintă va fi format din 341 de studenți ISCED 5 – 7 – studenți înmatriculați cel putin în anul 2 de studii de licentă și masteranzi; doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi); cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior), înmatriculați, la data intrarii în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii. Din totalul grupului țintă, minim 10% vor fi persoane din mediul rural și/sau persoane de etnie romă.

Date de contact:

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI

BIRIȘ CRISTIAN

Manager Proiect

Telefon: 0235-361.040

Site: www.antreprenoriatstudentine.ro

Email: office@antreprenoriatstudenti-ne.ro

Facebook: Antreprenoriat Studenti-NE

Topul judetean al Firmelor, editia XXVIII-a

Topul Județean al Firmelor, ediția XXVIII-a, realizat de Camera de Comerț Industrie și Agricultură Botoșani, editat in 2021, are la baza datele finaciare ale anului 2020.

Sursele de informatii utilizate sunt:

 • Informatii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice
 • Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
 • Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene.

Descar Topul Judetean al Firmelor de aici