Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Procedura legală de acordare a şomajului tehnic

OUG nr.30/2020 care reglementează şomajul tehnic a fost modificată şi completată prin OUG nr.32 publicată în Monitorul Oficial nr.260 din 30.03.2020.

Potrivit noului act normativ, „De prevederile art.XI alin.(1) din OUG nr.30/2020 beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului”, respectiv de indemnizaţia de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75 % din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6/2020, care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada stării de urgenţă pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din initiaţiva angajatorului, potrivit art.52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoșani, la adresa de mail botosani@anofm.gov.ro, următoarele documente:

– Cerere semnată şi datată de reprezentantul legal

– Declaraţie pe propria răspundere

– Lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Potrivit prevederilor art.XIII din O.U.G. nr.30/2020, modificată şi completată prin OUG nr.32/2020, documentele necesare plăţii şomajului tehnic se vor depune la agenţie în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor.
Modelul documentelor menţionate:

Model cerere
Declaratie pe proprie raspundere
Lista salariati